تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - دانلود فایل ها در خط فرمان ( بخش نخست )
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
26 تیر 88  16:53    ویرایش: - -
توسط: Hormozan

wget ابزاری است در خط فرمان در سیستم های یونیكسی كه برای دانلود انواع فایل ها استفاده می شود.
wget بعنوان یك Download Manager در خط فرمان به شمار می رود با تمام وی‍ژه گی های یك Download Manger همه كاره

در زیر بر خی از دستورات و وِیژه گی های این ابزار مناسب را شرح می دهم.

با دستورات زیر یك فایل را دانلود می كنیم. تفاوت دستور دوم در این است كه به هر دلیلی فرایند دانلود قطع شود با این دستور ادامه دانلود فایل را امكان پذیر می كند.

wget URL

wget -c URL

با این دستور فرایند دانلود بصورت Background انجام می شود.

wget -q URL &

نمایش محتوای فایل دانلود شده در هارد دیسك

wget -0 -URL

این تنها بخشی از دستورات ابزار wget است در پست های بعدی بیشتر توضیح می دهم

   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )