تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - اطلاعات تصاویر در خط فرمان
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
27 تیر 88  16:40    ویرایش: - -
توسط: Hormozan

با دستور identify شما می توانید اطلاعاتی از یك فایل تصویری ( عكس ) بدست آورید
این اطلاعات شامل نام فرمت اندازه . .. است.

دستور identify شامل یك گزینه verbose است كه اطلاعات بیشتری درباره عكس به ما می دهد.

 identify p2090142.jpg
p2090142.jpg JPEG 2048x1536+0+0 DirectClass 8-bit 402.037kb

identify -verbose p2090142.jpg | less

Standard deviation: 61.1665 (0.239869)
Colors: 205713
Rendering intent: Undefined
Resolution: 72x72
Units: PixelsPerInch
Filesize: 402.037kb
Interlace: None
Background color: white
Border color: rgb(223,223,223)
Matte color: grey74
Transparent color: black
Page geometry: 2048x1536+0+0
Compression: JPEG
Quality: 4

   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )