تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - میزان حافظه مصرفی سیستم
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
27 تیر 88  18:14    ویرایش: - -
توسط: Hormozan

با دستور free می توانیم میزان حافظه مصرفی RAM را نشان دهد.
این دستور شامل گزینه هایی همچون :

K  نمایش حافظه مصرفی بر حسب كیلوبایت ( البته با اجرای دستور free به تنهایی , حافظه مصرفی را ر حسب كیلوبایت نشان می دهد)

m  نمایش حافظه مصرفی بر حسب مگابایت

g  نمایش حافظه مصرفی بر حسب گیگابایت

b  لیست حافظه مصرفی در بلاك ها

s نمایش حافظه مصرفی در یك بازه زمانی مشخص

free          
total        used       free   shared    buffers     cached
Mem:      742476      725108      17368        0     153388     342544
-/+ buffers/cache:    229176     513300
Swap:    1020116          72    1020044
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 free -m
total        used       free   shared    buffers     cached
Mem:         725         706         18        0        148        333
-/+ buffers/cache:       223        501
Swap:        996           0        996
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 free -b
total        used       free   shared    buffers     cached
Mem:   760295424   742510592   17784832        0  157114368  350765056
-/+ buffers/cache: 234631168  525664256
Swap: 1044598784       73728 1044525056
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 free -mt
total        used       free   shared    buffers     cached
Mem:         725         708         16        0        149        334
-/+ buffers/cache:       223        501
Swap:        996           0        996
Total:      1721         708       1013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 free -g      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 free -s 5   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )