تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - ویرایش تصاویر در خط فرمان
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
28 تیر 88  09:40    ویرایش: - -
توسط: Hormozan

با استفاده از دستور  convert می توانیم فایل های تصویری را در خط فرمان ویرایش كنیم.

برخی از ویژه گی های این دستور :

تبدیل انواع فرمت ها به یكدیگر
تغییر اندازه
چرخاندن یا تغییر جهت تصاویر
افزودن متن با رنگ اندازه فونت و یك فونت دلخواه
افزودن افكت به تصاویر و ...

این دستور از فرمت های گوناگونی پشتیبانی می كند همچون :

 JPG, BMP, PCX, GIF, PNG, TIFF, XPM , XWD

كاربرد این برنامه را با چند مثال نشان می دهیم :

تبدیل فرمت ها به یكدیگر :

 convert tree.jpg tree.png           Convert a JPEG to a PNG file
convert icon.gif icon.bmp            Convert a GIF to a BMP file
convert photo.tiff photo.pcx       Convert a TIFF to a PCX file

تغییر اندازه :

 convert -resize 1024x768 pic1.jpg pic1new.jpg
convert -sample 50%x50% pic1.jpg pic1new.jpg


تغییر جهت :

 convert -rotate 270 sky.jpg sky-final.jpg          Rotate image 270 degrees
convert -rotate 90 house.jpg house-final.jpg    Rotate image 90 degrees

افزودن متن به تصویر :

 convert -fill black -pointsize 60 -font helvetica   \
-draw ‘text 10,80 “Copyright NegusNet Inc.”’   \
p10.jpg p10-cp.jpg

افزودن افكت به تصاویر :

convert -sepia-tone 75% house.jpg oldhouse.png
convert -charcoal 5 house.jpg char-house.png
convert -colorize 175 house.jpg color-house.png

یك نمونه از خروجی دستور ( افكت )   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )