تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - متوقف کردن یک برنامه با دستور kill
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
31 تیر 88  11:10    ویرایش: - -
توسط: Hormozan

terminate a process (Program) in UNIX or Linux systems

دستور kill در خط فرمان با ارسال یک سیگنال خاص به یک پروسس ( برنامه در حال اجرا ) یا گروهی از پروسس ( برنامه ) ها باعث خاتمه آن پروسس ها ( برنامه ها ) می شود.

درصورتی که مشکلی در اجرای یک برنامه  پدید آید با استفاده از این دستور شما قادر خواهید بود آن برنامه را متوقف کنید.

برای استفاده از دستور باید دستور را بصورت زیر استفاده کنید :

در سیستم های یونیکسی ( یونیکس - لینوکس - بی اس دی ) هر پروسس یک شماره مختص خود را دارد و با آن شماره در سیستم شناخته می شود که به آن pid گویند و مخفف process id می باشد.
برای خاتمه دادن به یک برنامه شما می بایست pid آن برنامه را داشته باشید و از طریق آن و با استفاده از دستور kill آن برنامه را متوقف کنید.

در ابتدا با یکی از دستورات زیر pid برنامه را بدست می اوریم :

ps aux | grep processname

یا

pidof processname

یا

pgrep processname


خروجی دستور یک عدد 4 یا بشیتر رقمی می باشد که همان pid برنامه است و با استفاده از آن و دستور kill بصورت زیر آنرا متوقف می کنیم

kill pid

یا

kill -9 pid

دستور killall متوقف کرد یک برنامه توسط نام برنامه :
با استفاده از این دستور نیازی به داشتن pid نداریم و با استفاده از نام برنامه آن برنامه را متوقف می کنیم ( این دستور را تنها در سیستم لینوکس استفاده کنید )

kill processname

اما این دستور را بصورت زیر نیز در یونیکس و دیگر سیستم های یونیکسی می توانید استفاده کنید :

kill -9 processname   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )