تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - استخراج فایل های RAR در ترمینال
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
31 تیر 88  15:53    ویرایش: 31 تیر 88 16:08
توسط: Hormozan

  دستورات زیر فایل ها ی فشرده با دپسوند RAR را در خط فرمان استخراج کنید :

ابتدا اخرین نسخه را از سایت پروژه دانلود کنید :

cd /tmp
wget http://www.rarlab.com/rar/rarlinux-3.9.b3.tar.gz

سپس فایل را با دستورات زیر به ترتیب استخراج کنید و در مسیر bin/ کپی کنید.

tar -zxvf rarlinux-3.9.b3.tar.gz

cd rar

./unrar


cp rar unrar /bin

برای استفاده و استخراج فایل ها دستور زیر را اجرا نمایید.

unrar e filename.rar

دیگر گزینه :

فهرست محتویات درون فایل فشرده شده

unrar l filerarname.rar

استخراج فایل فشرده شده بدون نوشتن مسیر کامل محل ذخیره فایل :

unrar x filename.rar

نصب در ابونتو - دبیان - پارسیکس :

apt-get install unrar

نصب در فدورا :

yum install unrar

نصب در بی اس دی

pkg_add -v -r unrar
tar -zxvf rarlinux-3.6.0.tar.g

   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )