تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - فهرست فایل های بزرگ در دایركتوری ها
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
4 مرداد 88  15:25    ویرایش: - -
توسط: Hormozan

اگر تمایل داشته باشید كه فهرستی از لیست فایل های بزرگ در دایركتور خانگی یا در دیگر دایركتوری ها داشته باشید و یا بخواهید از فایل های بلااستفاده اطلاع داشته باشید و برای بازیابی فضای دیسك خود برخی از آنها را حذف كنید می توانید یكی از دستورات زیر را استفاده نمایید.

du /home/user/* -s| sort -nr | head

یا

du /home/user/* -s| sort -nr | head -50

یا

find . -type f -exec ls -s {} \; | sort -n -r | head -50 | cat -n

   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )