تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - نصب و به روزرسانی بسته ها در Arch Linux توسط AUR
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
6 مرداد 88  15:27    ویرایش: - -
توسط: Hormozan

AUR - Arch User Repository یك مخزن ( انباره ) از بسته های نرم افزاری در توزیع آرچ لینوكس است كه نصب و به روزرسانی بسته ها را بسیار ساده می كند.
برای استفاده از آن ابتدا باید  بسته  YAOURTكه مخفف Yet AnOther User Repository Tool است را باید دانلود كنید و سپس آنرا نصب كنید. برای دانلود و نصب آن دستورات زیر را استفاده نمایید:

cd $HOME/builds

wget http://aur.archlinux.org/packages/yaourt/yaourt.tar.gz

tar xvzf yaourt.tar.gz

cd yaourt

makepkg -s -i

برنامه YAOURT نصب شد و با استفاده از این برنامه می توانیم بسته های نرم افزاری را از مخزن ( انباره ) AUR نصب و به روزرسانی كنیم.

نصب بسته ها از مخزن ( انباره ) AUR :
برای مثال برنامه epiphany را نصب می كنیم:

yaourt epiphany

خروجی برنامه ( بعد از اجرا ) شبیه زیر است.

1 extra/epiphany 2.26.0-1 (gnome)
     A GNOME2 web browser based on the mozilla rendering engine.
2 extra/epiphany-extensions 2.26.0-1
     Various extentions for the Epiphany web browser
3 aur/epiphany-aqd 2.24.3-1 (30)
    Epiphany web browser, with patch to quit and save session, open popup and new window in new tab.
4 aur/epiphany-extension-sessionsaver 4-5 (20)
    Automatically opens all tabs that were open before closing Epiphany
5 aur/epiphany-extensions-svn 1712-1 (2)
    Various extentions for the Epiphany web browser
6 aur/epiphany-game 0.7.0-1 (3)
    Epiphany is a multiplatform clone of Boulderdash
7 aur/epiphany-svn 8192-1 (4)
    A GNOME2 web browser based on the mozilla rendering engine.
8 aur/epiphany-unofficial-extensions 1.0-3 (Out of Date) (29)
    a collection of unofficial epiphany extensions
9 aur/epiphany-webkit 2.27.1-3 (119)
    A GNOME2 web browser using the experimental webkit rendering engine
10 aur/flover 9-4 (Out of Date) (23)
    epiphany extension for download video from youtube or dailymotion
11 aur/nvu-extension-epiphany 1.0-1 (8)
    Gnome's Epiphany Browser extension for Nvu
==>  Enter n° (separated by blanks, or a range) of packages to be installed


جستجوی یك بسته نرم افزاری :

yaourt -Ss epiphany


به روزرسانی سیستم :

دستور نخست با مخازن pacman كار می كند و دستور دوم با مخازن AUR

yaourt -Syu

yaourt -Syu --aur

   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )