تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - استخراج صفحات از فایل های PDF
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
9 مرداد 88  11:04    ویرایش: 9 مرداد 88 11:28
توسط: Hormozan

برای استخراج صفحات یک فایل PDF در قالب یک فایل PDF جدا از دستور زیر استفاده می کنیم :

 

pdftk A=100p-inputfile.pdf cat A22-36 output outfile_p22-p36.pdf

در این فرمان چند نکته قابل ذکر است :

نخست اینکه A=100 تعداد صفحات فایل ورودی

و دوم اینکه A22-36 بازه استخراج صفحات خروجی ( outfile22-36 ) از قایل ورودی inputfile است

و در انتها اینکه تعداد صفحات جدا از صفحه گذاری فایل PDF است.

   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )