تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - نمایش ساعت جاری سیستم در خط فرمان
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
26 مرداد 88  13:04    ویرایش: - -
توسط: Hormozan

با استفاده از دستورات زیر ساعت جاری سیستم در   خط فرمان نشان داده می شود.

ednux@linux-1yj3:~>  export PS1="\u@\h [\t]> "
ednux@linux-1yj3 [02:37:56]>ednux@linux-1yj3:~>  export PS1="[\@] \u@\h> "
[02:38 AM] ednux@linux-1yj3>


   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )