تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - نمایش حافظه مصرفی در دایرکتوری ها و زیر دایرکتوری ها با دستور du
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
26 مرداد 88  14:31    ویرایش: 26 مرداد 88 14:49
توسط: Hormozan

با استفاده از دستور du می توان از حافظه مصرفی یک دایرکتوری و زیر دایرکتوری خاص اطلاع یافت.

دستور زیر حافظه مصرفی دایرکتوری خانگی را نمایش می دهد ( حافظه مصرفی کل فایل ها و زیردایرکتوری های دایرکتوری خانگی )

ednux@linux-1yj3:~> du -sh ~
206M    /home/ednux

یا

ednux@linux-1yj3:~> du -sh /home/ednux
212M    /home/ednux

دستور زیر یک زیر دایرکتوری خاص را نشان می دهد.

ednux@linux-1yj3:~> cd /home/ednux/Command
ednux@linux-1yj3:~/Command> ls
1430218894.pdf  Linux.pdf
ednux@linux-1yj3:~/Command> du -sh /home/ednux/Command
2.5M    /home/ednux/Command


دو فایل در پوشه Command وجود دارد که در مجموع ۲.۵ مگابایت حافظه دارند ( حافضه مصرفی )

و با استفاده از دستور زیر حافظه مصرفی یک فایل خاص نشان داده می شود.

ednux@linux-1yj3:~/Command> du -sh /home/ednux/Command/Linux.pdf
848K    /home/ednux/Command/Linux.pdf

   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )