تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - دریافت صدا از فایل های ویدیویی
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
26 مرداد 88  19:27    ویرایش: - -
توسط: Hormozan

با استفاده از برنامه mplayer و دستور زیر صدای یک فایل ویدیویی را از فایل ویدیویی مود نظر استخراج می کنیم.

برای استفاده شما می بایست برنامه mplayer را نصب کنید.

ednux@linux-1yj3  mplayer -dumpaudio -quiet 1.avi

و خروجی در خط فرمان بصورت زیر است.

MPlayer 1.0rc2-4.3 (C) 2000-2007 MPlayer Team
CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz (Family: 15, Model: 4, Stepping: 9)
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 SSE SSE2
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.

Playing 1.avi.
AVI file format detected.
[aviheader] Video stream found, -vid 0
[aviheader] Audio stream found, -aid 1
AVI: ODML: Building ODML index (2 superindexchunks).
VIDEO:  [xvid]  208x176  0bpp  12.505 fps   78.1 kbps ( 9.5 kbyte/s)
Core dumped ;)

Exiting... (End of file)
ednux@linux-1yj3

فرمت فایل نهایی dump است که با Amarok قابل شنیدن است.

   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )