تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - تغییر رنگ خط اعلان فرمان در خط فرمان
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
27 مرداد 88  21:37    ویرایش: - -
توسط: Hormozan

برای تغییر رنگ خط اعلان فرمان  در خط فرمان می بایست متغیر محیطی PS1 را دستکاری کنیم و برای این منظور بصورت زیر استفاده می کنیم.

export PS1="\e[0;34m\u@\h \w> \e[m "

خروجی

ednux@linux-1yj3:~> export PS1="\e[0;34m\u@\h \w> \e[m "
ednux@linux-1yj3 ~> 

این فرمان برای ابی روشن است و خط زیر ابی تیره

export PS1="\e[1;34m\u@\h \w> \e[m "

* کوتیشن ابتدای دستور باید در انتها و بعد از m قرار گیرد.

]e/ : اشاره به شروع رنگ بندی ذارد.

x;ym اشاره به کد رنگ ها دارد.

e[m/ :اشاره به انتهای رنگ بندی دارد.

و دستورات بعد از PS1 داخل دو دابل کوتیشن قرار می گیرند.

Black 0;30
Blue 0;34
Green 0;32
Cyan 0;36
Red 0;31
Purple 0;35
Brown 0;33


با جایگزین کردن صفر با یک رنگ های تیره Dark Color نمایش داده می شوند.

منظور از 0,30 0 همان x و 30 همان y است.

برای HighLight کردن خط اعلان فرمان بصورت زیر عمل می کنیم

 export PS1="\e[47m\u@\h \w> \e[m "


رنگ خاکساری

و برای اینکه هر دو عمل را با هم انجام دهیم :

export PS1="\e[0;34m\e[47m\u@\h \w> \e[m "

رنگ خاکستری برای پس زمینه و ابی روشن برای پیش زمینه.

   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )