تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - معرفی انجمن صنفی کاربران نرم افزارهای آزاد/متن باز
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
2 شهریور 88  19:22    ویرایش: 2 شهریور 88 19:30
توسط: Hormozan

انجمن صنفی کاربران نرم افزارهای آزاد/متن باز موسسه ای غیردولتی-غیرانتفاعی است و در زمینه های علمی، پژوهشی، فنی و اجرایی در کلیه جنبه های نرم افزارهای آزاد/متن باز فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است. کلیه فعالیتهای این انجمن غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی است و ضمن رعایت کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی تاسیس انجمنهای مردم نهاد موضوع تصویب و اساسنامه فعالیت خواهند نمود.

 تاریخچه انجمن

اهداف انجمن

وظایف و فعالیتها

هیات مدیره

اساسنامه انجمن

 گزارش فعالیتها

تماس با انجمن

   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )