تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - نصب و به روز رسانی بسته ها در Arch Linux توسط AUR بخش دوم
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
15 شهریور 88  13:40    ویرایش: 15 شهریور 88 13:57
توسط: Hormozan

AUR كه مخفف  Arch User Repository است یك مخزن ( انباره ) از بسته های نرم افزاری در توزیع آرچ لینوكس است كه نصب و به روزرسانی بسته ها را بسیار ساده می كند.

در مطلب پیشین روش نصب و بكارگیری از YAOURT توضیح داده شده است. در این مطلب گزینه ها و كاربرد های بیشتری از YAOURT را توضیح می دهم :

جستجو و نصب :

1
yaourt keywords برای جستجو

2
yaourt -S packages نصب بسته نرم افزاری

3
yaourt -Ss keywords جستجوی یك بسته نرم افزاری در مخازن ( AUR ) اگر برنامه از پیش نصب شده باشد با یك پیغام انرا اعلام می كند.


به روز رسانی و ار تقا سیستم :

1
yaourt -Syu به روزرسانی و ارتقا سیستم از مخازن ( pacman )

2
yaourt -Syu –aur به روز رسانی سیستم از مخازن و AUR

برای خواندن گزینه های بیشتر به ادامه مطلب بروید

AUR كه مخفف  Arch User Repository است یك مخزن ( انباره ) از بسته های نرم افزاری در توزیع آرچ لینوكس است كه نصب و به روزرسانی بسته ها را بسیار ساده می كند.

در مطلب پیشین روش نصب و بكارگیری از YAOURT توضیح داده شده است. در این مطلب گزینه ها و كاربرد های بیشتری از YAOURT را توضیح می دهم :

جستجو و نصب :

1
yaourt keywords برای جستجو

2
yaourt -S packages نصب بسته نرم افزاری

3
yaourt -Ss keywords جستجوی یك بسته نرم افزاری در مخازن ( AUR ) اگر برنامه از پیش نصب شده باشد با یك پیغام انرا اعلام می كند.


به روز رسانی و ار تقا سیستم :

1
yaourt -Syu به روزرسانی و ارتقا سیستم از مخازن ( pacman )

2
yaourt -Syu –aur به روز رسانی سیستم از مخازن و AUR


Search and install


yaourt -Sb [packages] : install a packages by compilation from sources (abs)

yaourt -Sl [repos] : prompt for packages of the selected repos (emphasize those already installed)

yaourt -Qs [keywords] : colorized ouput of installed packages and the repos where they come from

yaourt -Qo [progname] or [filename] : shows the package which provides the program or the file


Updgrade

yaourt -Sybu –aur : complete update and upgrade by compilation of all packages (repos and AUR)

yaourt -Su –devel : update and upgrade of cvs/svn/mercurial/git packages


Cleaning

yaourt -C : editing and merging of .pacnew/.pacsave

yaourt -Cc : removal of all .pacnew/.pacsave

yaourt -Qt : search for orphaned packages

yaourt -Cd : search for obsolete repos


Other Options

–export [directory] : exports compiled packages for gensync

yaourt -S –aur [packages] : forces compilation from AUR for a packages which is also in repos

yaourt -G [packages] : retrive PKGBUILD and local sources in current directory.

yaourt -B : backup the pacman database

   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )