تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - نصب Google Chrome در ارچ لینوكس
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
17 شهریور 88  14:26    ویرایش: - -
توسط: Hormozan
نوع مطلب: آرچ لینوكس و جنتو ،

Google Chrome نام مرورگر گوگل است كه دارای سرعت بالایی در مرور صفحات اینترنتی است.

مشكل اصلی این مرورگر در دسترس نبودن بسته های نرم افزاری برای لینوكس است. در این مطلب روش نصب این مرورگر را در توزیع Arch Linux توضیح می دهم.

برای نصب در ارچ لینوكس دستور زیر را در خط فرمان اجرا كنید.

yaourt chromium
و برای اشنایی با دستور yoaourt به لینك های زیر مراجعه كنید.

1 و 2

پس از اجرای دستور بالا چندین گزینه برای نصب به شما داده می شود كه به دلخواه خود یكی را انتخاب نمایید.

 community/chromium-bsu 0.9.12-1 [installed]
 1    A 2d scrolling shooter                  
2 aur/bin32-cxchromium 0.9.0-1 (55)          
    A Mac and Linux port of the open source Chromium (basis for Googleu2019s Chrome browser) web browser. 32bit binaries.
3 aur/chrome-like-icons 1.3-1 (3)                                                                                       
    Icon theme which is like chromium web browser icons.                                                                
4 aur/chromium-browser 4.0.204.0~svn20090831r24879-1 (Out of Date) (365)
    Chromium is an open-source browser project that aims to build a safer, faster, and more stable way for all Internet users to experience the web.
5 aur/chromium-browser-dev r25312-1 (63)
    Daily builds of the browser (32/64-bit native)
6 aur/chromium-browser-inspector r25312-1 (12)
    Daily builds of Chromium Browser Inspector
7 aur/chromium-browser-l10n 4.0.206.0~svn20090902r25168-1 (5)
    Chromium is an open-source browser project that aims to build a safer, faster, and more stable way for all Internet users to experience the web. This is locales of chromium.
8 aur/chromium-browser-svn r24436-7 (6)
    An open source web browser developed by Google.
9 aur/chromium-codecs-ffmpeg r25254-1 (22)
    Free codecs for Chromium Browser (HTML5)
10 aur/chromium-codecs-ffmpeg-nonfree r25436-1 (25)
    Free codecs for Chromium Browser (HTML5)
11 aur/chromium-continuous -latest (37)
    Up to date testing build of the Chromium Web Browser (basis for Google Chrome)
12 aur/chromium-fresh -latest (18)
    Up to date unstable build of the Chromium Web Browser (basis for Google Chrome)
13 aur/chromium-lkgr -latest [23643-latest installed] (Out of Date) (8)
    Up to date mostly stable build of the Chromium Web Browser (basis for Google Chrome)
14 aur/chromium-snapshot 25570-1 (367)
    The open-source project behind Google Chrome
15 aur/chromium-snapshot-64 25316-1 (57)
    The open-source project behind Google Chrome
16 aur/chromium-snapshot-64-last -1 (25)
    The open-source project behind Google Chrome
17 aur/cxchromium 0.9.0-3 (152)
    A Mac and Linux port of the open source Chromium (basis for Googleu2019s Chrome browser) web browser.
18 aur/iron 3.0.197.0-5 (41)
    A web browser based on chromium without Google's tracking \"features\"
==>  Enter n° (separated by blanks, or a range) of packages to be installed


خط انتهایی برای وارد كردن عددی بین 1 تا 18 است كه شماره 13 به نظر من بهترین گزینه برای نصب ( منظور ادامه نصب ) است.

   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )