تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - دستورات سیستمی
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
17 شهریور 88  20:39    ویرایش: - -
توسط: Hormozan

سالروز ضربت خوردن مرد عدل مرد حق علی شیر خدا را به تمامی عدل جویان و حق جویان جهان تسلیت می گویم
در این مطلب چند دستور كاربردی را برای كار بیشتر در خط فرمان توضیح می دهم. البته برخی از این دستور ها را در مطلب های پیشین توضیح داده بودم اما در این مطلب بطور خلاصه نیز بیان می كنم.

date نمایش تاریخ و زمان جاری

cal نمایش تقویم ماه

w چه كاربری در سیستم است

finger user نمایش اطلاعاتی درباره یك كاربر همچون finger ednux

uname -a اطلاعاتی درباره سیستم و هسته ( كرنل )

cat /proc/cpuinfo اطلاعاتی درباره cpu

cat /proc/meminfo اطلاعاتی درباره حافظه

man command نمایش راهنمای یك دستور

df نمایش حافظه مصرفی دیسك

du نمایش حافظه مصرفی دایركتوری ها و فایل های درون انها ( دستور du را با جستجو در بخش ابزارهای خط فرمان در فهرست موضوعی بیابید )

free نمایش حافظه ( Ram ) و حافظه swap ( دستور free را نیز با جستجو در بخش ابزار های خط فرمان جستجو كنید )

whereis app نمایش مسیر های یك برنامه همچون whereis gimp

which app نمایش مسیر یك برنامه همچون which gimp

lsb_release -a نمایش اطلاعاتی از توزیعی كه بكار گرفته اید

tr : '\n' <<<$PATH نمایش دایركتوری های مسیر PATH

sed 's/:/\n/g' <<<$PATH نمایش دایركتوری های مسر PATH

lspci لیست سخت افزار های PCI

lsusb لیست تمامی USB ها

who چه كاربرانی روی سیستم logged in هستند

which command مسیر یك دستور ( بطور معمول در مسیر    usr/bin/ )

wget file دانلود یك فایل ( البته باید مسیر فایل دانلودی را بنویسید )

wget -c file ادامه دانلود یك فایل كه به دلیل قطع اینترنت متوقف شده بود

tar cf file.tar files ایجاد یك فایل فشرده ( از پیش با دستور cd به مسیر ذخیره فایل بروید )

tar xf file.tar استخراج یك فایل فشرده

tar cf file.tar.gz files ایجاد یك فایل فشرده با پسوند tar.gz

tar xf file.tar.gz استخراج یك فایل با پسوند tar.gz

tar cf file.tar.bz2 ایجاد یك فایل فشرده با پسوند tar.bz2

tar xf file.tar.bz2 استخراج یك فایل فشرده با پسوند tar.bz2

البته برخی دیگر از دستور ها هست كه من نتونستم بخوبی ترجمه كنم پس برای اطلاع بیشتر به ادامه مطلب مراجه كنید

date - show the current date and time
cal - show this month's calendar
uptime - show current uptime
w - display who is online
whoami - who you are logged in as
finger user - display information about user
uname -a - show kernel information
cat /proc/cpuinfo - cpu information
cat /proc/meminfo - memory information
man command - show the manual for command
df - show disk usage
du - show directory space usage
free - show memory and swap usage
whereis app - show possible locations of app
which app - show which app will be run by default
lshw -html > hardware.html - create an overview of hardware
lsb_release -a - show information about the distro
tr : '\n' <<<$PATH - show directories in the PATH, one per line
sed 's/:/\n/g' <<<$PATH - show directories in the PATH, one per line with sed
mount - list currently mounted file systems
mount -o loop cdrom.iso /mnt/dir - mount cdrom image at /mnt/dir
lspci - list all PCI devices
lsusb - list al USB devices
who - list users currently logged in
which command - show the full path of command
time command - see how long command takes to complete
wget file - download file
wget -c file - continue a stopped download
tar cf file.tar files - create a tar named file.tar containing files
tar xf file.tar - extract the files from file.tar
tar cf file.tar.gz files - create a tar with Gzip compression
tar xf file.tar.gz - extract a tar using Gzip
tar cf file.tar.bz2 - create a tar with Bzip2 compression
tar xf file.tar.bz2 - extract a tar using Bzip2

   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )