تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - تشخیص نوع فایل ها
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
20 شهریور 88  15:36    ویرایش: - -
توسط: Hormozan

با بكارگیری دستور file در خط فرمان می توان نوع یك فایل را تشخیص داد ( نوع فایل در خط فرمان چاپ می شود )

برای بكار گیری این دستور می توان بصورت زیر عمل نمود :

cd /PATH

file * : Type Of All Files In /Path

دستور نخست به دایركتوری مورد نظر بروید و با دستور دوم نوع تمامی فایل های درون مسیر مورد نظر در خط فرمان چاپ می شود.

 cd /usr/share/doc/packages/groff

 file * : Type Of All Files In /usr/share/doc/packages/groff

خروجی دستور :

BUG-REPORT:   ASCII English text
ChangeLog:    ISO-8859 English text
ChangeLog.jp: ISO-8859 C program text
COPYING:      ASCII English text
examples:     directory
gnu.png:      PNG image data, 213 x 177, 4-bit grayscale, non-interlaced
grnexmpl.ps:  PostScript document text conforming at level 3.0
...
pic.ms:       troff or preprocessor input text
pic.ps:       PostScript document text conforming at level 3.0
...

file قادر به تشخیص نوع فایل و نسخه فایل و .. است.

نمونه های كاربرد file :

file /bin/ls

خروجی دستور :

/bin/ls: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux
2.6.4, dynamically linked (uses shared libs), stripped

در خروجی اطلاعات بسیاری از دستور ls در خط فرمان نمایش داده می شود.

از دیگر دستوراتی كه برای كار با فایل ها می توان استفاده كرد دو فرمان ls و  cd است كه به همراه دستور file بكار برده شد.

ls لیست محتویات دایركتوری جاری

ls -l لیست كردن محتویات دایركتوری بصورت فرمت بندی ( نوع فایل ها با رنگی خاص مشخص می شود )

ls -a لیست تمامی محتویات دایركتوری جاری به همراه فایل های مخفی ( پنهان Hidden )

ls -1 لیست كردن محتویات در یك ستون

cd dir انتقال به دایركتوری مورد نظر

cd ~ انتقال به دایركتوری خانگی ( ~ بعد از cd )

cd .. انتقال به دایركتوری پیشین

pwd دایركتوری جاری ( دایركتوری كه در ان  هستیم ) را  نشان می دهد.

پلاکارد "روز قدس، روز سبز" در اتوبان نیایش تهران

راهپیمائی روز جهانی سبز (قدس سابق) یادتون نره !
 

   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )