تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - برنامه های لینوكسی مشابه ویندوزی خود
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
21 شهریور 88  18:56    ویرایش: 21 شهریور 88 19:05
توسط: Hormozan

Windows Software  Linux Alternative
Adobe Acrobat Pro - PDFedit
Adobe Acrobat Reader - Adobe reader, evince, KPDF, ocular
Adobe Photoshop - Gimp, Gimpshop, Krita, Cinepaint
Adobe Pagemaker - Scribus
Yahoo Messenger - Pidgin
AVI Cutter - avidemux, Cinelerra
Download Manager - GWGET, Kget
Internet Explorer - firefox, opera, konqueror
Microsoft Access - Mysql,
Microsoft excel - openoffice.org spreadsheet, Gnumeric
Microsoft word - openoffice.org wordprocessor, Kword, Abiword
Microsoft One Note - Tomboy
Microsoft Powerpoint - openoffice.org impress Kpresenter
Nero Burning Rom - Brasero, K3b, Nero Linux
Windows Media Player - Mplayer, VLC Player
Omni page and AbbyFine Reader - kooka, Chandler

راهپیمائی روز جهانی سبز (قدس سابق) یادتون نره !

   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )